Επεμβάσεις
 
Περιτοναική Καρκινωμάτωση

Δείτε στο hipec.gr  μια σειρά πληροφοριών για την προτεινόμενη θεραπεία με κυτταρομειωτική χειρουργική και ενδοπεριτοναϊκή διεγχειρητική υπέρθερμη χημειοθεραπεία (HIPEC).

Περιτοναϊκή καρκινωμάτωση σημαίνει διασπορά σε όλη την κοιλιά καρκίνου από νεοπλάσματα του πεπτικού ή ωοθηκών. Στο παρελθόν η περιτοναϊκή καρκινωμάτωση θεωρείτο μη θεραπεύσιμη νόσος τελικού σταδίου. Η χορήγηση είτε συστηματικής χημειοθεραπείας είτε μόνο ενδοπεριτοναϊκής χημειοθεραπείας δεν είχαν καμιά επίπτωση στην τελική επιβίωση.
Πρόσφατα υπάρχει ένας αυξανόμενος αριθμός δημοσιεύσεων που υποστηρίζουν μια συγκεκριμένη θεραπευτική στρατηγική που περιλαμβάνει κυτταρομειωτική χειρουργική και διεγχειρητική ενδοπεριτοναϊκή χημειοθεραπεία με αξιόλογα αποτελέσματα στην τελική επιβίωση των ασθενών με περιτοναϊκή καρκινωμάτωση.
Η κυτταρομειωτική χειρουργική συνιστάται σε μία σειρά εκτομών του  τοιχωματικού και σπλαχνικού περιτοναίου που έχει σαν στόχο να μεγιστοποιήσει την αφαίρεση όλων των μακροσκοπικών εστιών με καρκινικά κύτταρα. Η προσπάθεια αυτή συνοδεύεται από διεγχειρητική ενδοπεριτοναϊκή χημειοθεραπεία με την παράλληλη εφαρμογή προθεσμίας στο χορηγούμενο διάλυμα.
Αυτός ο συνδυασμός χειρουργικής και χημειοθεραπευτικής κυτταρομείωσης έχει αποδειχθεί ότι προσφέρει καλύτερα ποσοστά στην επιμήκυνση της επιβίωσης ενώ σε ειδικές περιπτώσεις ή σε καλά επιλεγμένους ασθενείς μπορεί να προσφέρει ίαση.
Πολύ καλά αποτελέσματα έχουν αναφερθεί με την εφαρμογή αυτής της πρακτικής στο μεσοθηλίωμα του περιτοναίου και στο ψευδομύξωμα, όπου υπάρχουν δυνατότητες πλήρους ύφεσης της νόσου. Αντίστοιχα καλά αποτελέσματα αναφέρονται σε καρκινώματα ωοθήκης, στομάχου και παχέος εντέρου.
Σημαντική επίσης αλλαγή που αφορά στη στρατηγική της εφαρμογής της υπερθερμικής ενδοπεριτοναϊκής χημειοθεραπείας σχετίζεται με την επιλογή των καταλληλότερων για αυτή τη θεραπεία ασθενών. Το μέγιστο όφελος από τη θεραπεία παρατηρείται σε ασθενείς με μη επιθετικές περιτοναϊκές κακοήθειες όπως είναι τα βλεννώδη καρκινώματα της σκωληκοειδούς απόφυσης και τα λιγότερο επιθετικά περιτοναϊκά μεσοθηλιώματα. Για πιο διηθητικά καρκινώματα πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπ' όψιν το μέγεθος και η εντόπιση των εμφυτεύσεων. Οι ασθενείς με μικρές εμφυτεύσεις και περιορισμένη ενδοπεριτοναϊκή διασπορά είναι αυτή που μετά από κυτταρομειωτική επέμβαση και ενδοπεριτοναϊκή χημειοθεραπεία μπορούν να ωφεληθούν μακροπρόθεσμα.
Η επιλογή των ασθενών
Η σωστή επιλογή των ασθενών στους οποίους θα εφαρμοστεί η συνδυαστική θεραπεία της περιτονεκτομής με υπέρθερμη διεγχειρητική ενδοπεριτοναϊκή χημειοθεραπεία, αποτελεί το σημαντικότερο βήμα για την επίτευξη όσο το δυνατόν καλύτερα αποτελεσμάτων. Πολλοί ασθενείς με προχωρημένη διηθητική κακοήθεια έχουν αντιμετωπισθεί έτσι, με ελάχιστο κέρδος και με υψηλή νοσηρότητα και θνητότητα. Εξαιρουμένων του ψευδομυξώματος του περιτοναίου και του κυστικού μεσοθηλιώματος, η επιθετική κυτταρομείωση και ενδοπεριτοναϊκή χημειοθεραπεία σε ασθενείς με εκτεταμένη διήθηση του περιτοναίου από γαστρεντερικό καρκίνο είναι δύσκολο να οδηγήσει σε σημαντικό πλεονέκτημα επιβίωσης. Συνήθως σε αυτούς τους ασθενείς εμφανίζεται ταχεία υποτροπή της περιτοναϊκής καρκινωμάτωσης και επιπλέον μεταστατική νόσος από λεμφαδένες και στο ήπαρ.
Τα αποτελέσματα στα διάφορα νεοπλάσματα
α) Καρκίνος παχέος εντέρου
Την τελευταία δεκαετία η εφαρμογή της μεθόδου έχει προσφέρει αύξηση της επιβίωσης ακόμα και πέντε χρόνια, σε ασθενείς με εκτεταμένη νόσο που είχαν προσδόκιμο μικρότερο των 6 μηνών.
β) Καρκίνος ωοθήκης
Μεγάλη η συνεισφορά της μεθόδου ιδιαίτερα στην υποτροπή του καρκίνου της ωοθήκης μετά το πρώτο χειρουργείο και την συστηματική χημειοθεραπεία. Η ομάδα μας από το ΕΑΝΠ  Μεταξά δημοσίευσε τον Μάϊο του 2015 την 1η  παγκοσμίως διπλή τυφλή μελέτη που ανέδειξε  το ανώτερο όφελος.
γ) Καρκίνος στομάχου
Δύσκολη εφαρμογή αλλά σε αυστηρά επιλεγμένους ασθενείς με μικρό φορτίο νόσου μπορεί να προσφέρει.
δ) Άλλες εφαρμογές
Αποτελεί την θεραπεία επιλογής για το ψευδομύξωμα του περιτοναίου και το μεσοθηλίωμα του περιτοναίου ενδεχόμενα βοηθάει σε ασθενείς με περιτοναϊκή καρκινωμάτωση.
Συμπερασματικά, η εφαρμογή της HIPEC πρέπει να γίνεται σε ειδικά αναγνωρισμένα κέντρα.
Στη χώρα μας υπάρχουν 2 πιστοποιημένα κέντρα από την ευρωπαϊκή εταιρεία χειρουργικής Ογκολογίας, το ένα είναι στο ειδικό αντικαρκινικό νοσοκομείο ΜΕΤΑΞΑ.

 

ΑΛΛΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ: Μελάνωμα Ακανθοκυτταρικά και Βασικοκυτταρικά Νεοπλάσματα
ΚΕΦΑΛΗ - ΤΡΑΧΗΛΟΣ
Επεμβάσεις την Παρωτίδα
Θυρεοειδεκτομές : Μεγάλες σειρές ασθενών, μακροχρόνια εμπειρία, σύγχρονες εγχειρητικές τεχνικές με τη χρήση ULTRASOUND HARMONIC SCALPEL, άριστα αποτελέσματα και συνολικό ποσοστό επιπλοκών <0,5%
Χειρουργική ΠΑΡΑΘΥΡΕΟΕΙΔΩΝ ΑΔΕΝΩΝ
ΛΕΜΦΑΔΕΝΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΡΑΧΗΛΟΥ
ΘΩΡΑΚΑΣ : Μορφώματα Θωρακικού Τοιχώματος
ΜΑΣΤΟΣ : Αφαίρεση Καλοηθών Μορφωμάτων, Ογκεκτομές, τεταρτεκτομές, τροποποιημένες ριζικές μαστεκτομές και μασχαλιαίος λεμφαδενικός καθαρισμός
Σημειώνεται η μακρόχρονη (30 και πλέον έτη) εμπειρία της κλινικής με πολύ μεγάλους αριθμούς περιστατικών, πληθώρα εργασιών και ανακοινώσεων.
ΚΟΙΛΙΑ : Επεμβάσεις στο κοιλιακό τοίχωμα - μορφώματα, κήλες με ειδική εμπειρία στην τοποθέτηση πλεγμάτων για σημαντικά ελλείμματα ιστών
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΗΠΑΤΟΣ ΧΟΛΗΦΟΡΩΝ - ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ -γαστρεκτομές ολικές ή υφολικές, εντερεκτομές
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ : Αυξημένη εμπειρία στις χαμηλές πρόσθιες εκτομές, και τις κοιλιοπερινεικές εκτομές με χρήση σύγχρονων τεχνικών και εργαλείων. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίδεται στην ολική αφαίρεση του ΜΕΣΟΟΡΘΟΥ, αλλά και στη διατήρηση του νευρικού πλέγματος της Πυέλου.
ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΠΑΘΩΝ ΕΝΤΟΠΙΣΕΩΝ ΣΤΟ ΗΠΑΡ είτε με μερικές ηπατεκτομές ή με τη χρήση RADIO FREQUENCY ABBLATION
ΕΞΕΝΤΕΡΩΣΕΙΣ ΠΥΕΛΟΥ - μερικές, ολικές ή σύνθετες - πρόσθιες ή οπίσθιες σε σύνθετα περιστατικά και με αυστηρές ενδείξεις.
ΣΠΛΗΝΕΚΤΟΜΕΣ - για αιματολογικά κυρίως νοσήματα
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΩΝ
ΟΠΙΣΘΟΠΕΡΙΤΟΝΑΙΚΟΙ ΟΓΚΟΙ

ΜΗΡΟΒΟΥΒΩΝΙΚΟΙ ΛΕΜΦΑΔΕΝΙΚΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ, ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΕΣ, ΜΗΡΟΚΗΛΕΣ

 

Εφαρμογή RFA στον Καρκίνο Παγκρέατος
Η εφαρμογή ραδιοσυχνοτήτων (RFA) σε συνδυασμό με παρηγορική εγχείρηση μπορεί να παρατείνει την επιβίωση ασθενών με προχωρημένο καρκίνο του παγκρέατος.
(Spiliotis et al. Cancer-Therapy 2005)  
Η τεχνική
RFA στην πρόσθια επιφάνεια της κεφαλής του παγκρέατος
(Spiliotis et al. Cancer-Therapy 2005)  
Η τεχνική
Συνεχής έγχυση κρύου N/S στην περιοχή της θερμοπηξίας με σκοπό την ψύξη των γειτονικών οργάνων
   
Μέση επιβίωση: 13 μήνες
Μέγιστη επιβίωση: 30 μήνες (1% των ασθενών)
 
Μέση επιβίωση: 33 μήνες (P=0,0048)
Μέγιστη επιβίωση: 38 μήνες
 
Εφαρμογή RFA στον καρκίνο παγκρέατος
 
 
Χειρουργική Ήπατος